Finansiering for deg som bor i utlandet

Mange nordmenn bor i utlandet. Bare i Europa er det godt over 100.000 norske kvinner og menn som har installert seg i andre land. De fleste, cirka 35.000, har flyttet til Sverige. En stor andel av disse er studenter.

Flere nordmenn i utlendighet lurer på om det er mulig å ta opp et forbrukslån i Norge, selv om man bor i utlandet?

Det korte svaret? Det spørs. Og her er variablene mange.

Varierende krav

Det er ikke lett å gi et kort svar på spørsmålet. For ulike banker har ulik praksis. Mange vil kreve at du er folkeregistrert med en norsk bostedsadresse. Dermed utelukker de at lånesøkere bosatt i utlandet kan låne penger hos dem.

Noen banker har derimot droppet kravet om permanent adresse i Norge. I stedet setter de som krav at du betaler skatten din til den norske stat. I teorien burde dette åpne for at flere norske kvinner og menn, som bor utenlands, kan ta opp et norsk forbrukslån.

Så har du banker som Sbanken. De låner ut penger til utenlandsboende nordmenn så lenge de har en norsk BankID.
Poenget er dette: Kravene til fysisk bosted varierer fra bank til bank. Derfor bør du ta kontakt med flere av dem for å finne ut hvilke lånemuligheter du har.

Bankene er opptatt av å minske risikoen

Flere hundre tusen nordmenn er bosatt i utlandet. Hvorfor er det så innviklet for disse å få et forbrukslån i gamlelandet?

Bankenes risiko har mye å si.

Det er allerede en stor risiko knyttet til utlån av penger uten sikkerhet her hjemme. Risikoen blir ikke mindre av at låntakeren er bosatt i utlandet. Andre lands lover og reguleringer kan gjøre det vanskelig å drive inn pengene fra mennesker som misligholder lånene sine, for eksempel.

Sjekk med de lokale bankene

Bor du i utlandet? Planlegger du å bli boende en stund? Da bør du også vurdere å bruke de lokale bankene for alle de økonomiske ærendene dine.

I de fleste tilfellene vil dette gjøre hverdagen din enklere. Og litt billigere, ettersom du slipper vekslingsgebyrer hver gang du tar ut lokal valuta fra den norske bankkontoen din.

Riktig nok kan du møte krav om lokal tilhørighet her også. For eksempel bevis på at du faktisk bor i landet banken ligger i.

Har du først fått en lokal bankkonto kan veien til et lokalt forbrukslån også være kortere. I mange land kan det faktisk lønne seg å låne lokalt. Rentene på usikrede lån i utlandet kan være en god del lavere enn hva de er med de norske forbrukslånene.

Lettere innad i EU

EU ønsker fri flyt over landegrensene. Enten det er arbeidskraft eller penger skal det være så få hindre som mulig. Ettersom Norge samarbeider tett med EU via EØS, gagner dette oss også.

Resultatet er at det er forholdsvis lett å åpne en svensk bankkonto hvis du flytter til Sverige, for eksempel. Og har du først fått en svensk bankkonto, blir det også lettere å ta opp et svensk forbrukslån.

Husk skattefordelene

Betaler du skatten din til Norge, selv om du bor utaskjærs? Har du i tillegg lån i en utenlandsk bank? Da må du passe på at norske skattemyndigheter får beskjed om gjeldsrentene dine.

Denne informasjonen må du sende inn selv. Få eller ingen utenlandske banker kommer til å innrapportere hva du har betalt dem i gjeldsrenter til norske skatteinnkrevere.

Bare husk at det ikke er hvem som helst som får fradrag for slike renter. Blant annet må over 90 % av inntektene dine være skattepliktig i Norge. Du kan lese mer på Skatteetatens nettsider.

Komplisert

Som du skjønner, er det ikke lett å gi et enkelt svar på spørsmålet om forbrukslån for nordmenn bosatt i utlandet. Det er så mange forskjellige elementer som spiller inn. Blant annet hvor du bor og hva slags skatteforhold du har til mor Norge.

Noen norske banker kan være villige til å låne deg penger. Men spørsmålet er om det ikke vil lønne seg å låne av de lokale bankene i stedet. Vårt beste tips er at du forhører deg med flere utlånere. Både norske. Og bankene i ditt nye hjemland.