Forbrukslån uten sikkerhet med laveste rente

Det lønner seg sjelden å ta opp lån uten å sette seg inn i alle tilbudene på forhånd, uavhengig av hva du skal låne til. Dette gjelder spesielt om du låner penger til forbruk der rentene har en tendens til å være ekstra høye. Slike lån tilbys av et stadig økende antall selskap som spesialiserer seg på forbruksfinansiering, samt hos mange tradisjonelle sparebanker.

Ved å sette deg inn i tilbudene, øker du sjansen for å finne et lån med lavere renter og bedre betingelser.

Hva kan lån med lav rente brukes til?

Reglene for såkalte forbrukslån er enkle. Du kan bruke pengene du låner til hva som helst, så lenge formålet er lovlig. De fleste som tar opp denne typen lån investerer i oppussing, ferier, nødvendige investeringer, reparasjoner og lignende. Det er også relativt vanlig at bedriftseiere tar opp mindre lån for å bedre selskapets likviditet.

Forbrukslån med lav rente krever vanligvis ikke sikkerhet

Forbrukslån krever ikke at du stiller med sikkerhet (pant i eiendom). Ulempen er at rentekostnadene blir høyere sammenlignet med for eksempel et boliglån. Dette har med både bankenes inntjening å gjøre og det at de tar større risiko når de ikke har et panteobjekt.

Det finnes et knippe banker som tilbyr forbrukslån med sikkerhet. Dette er som regel banker som spesialiserer seg på refinansiering av misligholdt gjeld der låntakeren ikke er kredittverdig. Som sikkerhet aksepteres det en bolig eller annen fast eiendom som låntakeren selv eier. Bankene aksepterer også at låntakeren stiller med kausjonist.

For vanlige lån til forbruk er imidlertid sikkerhet noe man kan se bort i fra. Tall hentet fra Forbrukslån.no viser at forbrukslån oftest har en rente fra 10% – 16%.

Hvilket beløp trenger du

Summen du har behov for er med på å diktere hvilke banker du kan søke hos. Spekteret av lånetilbud strekker seg fra banker som tilbyr kun noen få tusenlapper og helt opp til de som tilbyr lån på inntil 600 000 kroner.

Mellom disse ytterpunktene finnes det en rekke mellomstore beløp. Banker med høye lånegrenser har også stor variasjon for hva det minste lånet kan være. Hos noen så lite som 5 000 kroner, mens andre kan ha minstelån fra 30 000 kroner.

Utvalget av banker er dermed begrenset dersom din lånesum er enten svært høy (inntil 600 000 kroner) eller svært lav (et par tusenlapper). Ønsker du å låne et sted mellom 20 000 kroner og 200 000 kroner, kan du søke hos nesten samtlige aktører som tilbyr forbrukerfinansiering.

Skaff deg oversikt over lånetilbudene

På nettsider som forbrukslån.no får du oversikt over småbanker som spesialiserer seg på denne typen lån. Slike oversikter er nyttige å bruke som et utgangspunkt for sammenligning. Målet for de fleste låntakere er ikke bare å få godkjent lånesøknaden, men også å få et så billig lån som mulig.

Foruten laveste og høyeste lånesum viser oversiktene alltid bankens gjennomsnittlige rente, størrelsen på etableringsgebyret og aldersgrensen for å få lån. Merk at den gjennomsnittlige eksempel renten gir kun en pekepinn på lånets rentekostnader.

Effektiv rente på lån

Den effektive renten på et usikret lån er sammensatt av selve rentene, pluss samtlige gebyrer fordelt over lånets løpetid. Gebyrene er normalt etableringsgebyret som belastes ved lånets opptak, pluss et lite månedsgebyr for hver innbetaling.

Bankene tar utgangspunkt i den laveste rentesatsen, for eksempel 8% per år. Basert på denne fastsettes så ditt rentetilbud der din betalingsevne påvirker bankens tilbud. Har du solid økonomi og god betalingshistorikk, får du vanligvis tilbud om lavere renter enn om motsatt er tilfelle. Husk også at du kan prute på renten hvis du mottar et tilbud du ikke er fornøyd med.

Variasjonene på kostnadene for forskjellige låntakere blir derfor ganske store, også innenfor én og samme bank. For å finne det rimeligste alternativet på det lånet du trenger, bør du gjøre følgende:

  • Velg flere banker som tilbyr den lånestørrelsen du er ute etter.
  • Send en uforpliktende søknad til samtlige som passer ditt behov.
  • Motta tilbud og velg det lånet som har lavest totalkostnad.

Forskjellen mellom vanlige lån og kreditt

I de nevnte oversiktene finner du også banker som tilbyr såkalte brukskreditter. Disse fungerer slik at du har en kredittramme tilgjengelig, og styrer selv uttak og tilbakebetaling. De fleste banker har en regel som sier at du må tilbakebetale månedlig en viss prosent av benyttet kreditt. Kostnadene beregnes annerledes enn tradisjonelle lån. Du betaler normalt et etableringsgebyr, men du får ingen rentekostnader for ubenyttet kreditt.

Har du for eksempel en kreditt på 50 000 kroner, der du bruker 10 000 kroner i dag, er det disse 10 000 kronene det beregnes renter av. Så snart du betaler tilbake den benyttede kreditten, stanser også rentekostnadene.

Denne løsningen passer spesielt bra ved behov for lån til opprettelse av firma. Da kan du trekke ut penger ved behov for å bedre kapitalstrømmen.

En brukskreditt er et anvendelig alternativ til vanlige lån når du ikke vet nøyaktig hvor mye penger du trenger til et bestemt formål. Mange velger også kreditter for å unngå pengekniper dersom de får uforutsette utgifter.

Lån med medlåntaker kan gi lavere rente på lånet

Du får vanligvis bedre rentebetingelser dersom du låner sammen med noen. Årsaken er at banken da har bedre sikring for pengene sine, enn om du låner alene. Undersøk derfor om banken du søker hos gir mulighet for såkalt medlåntaker, såfremt du er i et parforhold med felles økonomi.

Det anbefales imidlertid at vennepar unngår denne løsningen. Dette fordi begge parter er juridisk ansvarlige for å betale tilbake lånet. Risikoen for uklarheter er større, og en av partene kan bli sittende med ansvaret alene dersom den andre låntakeren mister betalingsevnen. Det er også skattemessige hensyn som spiller inn. Gjeldsrenter gir rett til skattefradrag, og dette er enklere å fordele for par med felles økonomi.

Fra søknad til utbetaling av forbrukslån uten sikkerhet

Det er enklest å sende inn søknadene via bankenes nettsider. Enkelte finansieringsselskap oppgir at du også kan søke per telefon, men dette betyr at du uansett må fylle ut søknadsskjemaet deres. Du får vanligvis svar på om søknaden innvilges samme dag du søker. Dernest velger du om du aksepterer tilbudet, og sender inn eventuell dokumentasjon på inntekt.

Vær samtidig forsiktig med å pådra deg for mye gjeld. Lån aldri mer penger enn du behøver og betal tilbake utestående saldo så raskt som mulig. Hvis ikke risikerer du å havne i inkassofella, der kostnadene fort kan spinne ut av kontroll.